Oversendelsesforslag om maksimalt tillatte biomasse (MTB) for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet