Målbruk i offentlig tjeneste

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 15.10.1992 Innst. S. nr. 17 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 27.10.1992