Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey, Kjellbjørg Lunde og Erik Solheim om å be Regjeringen legge fram en melding om hvordan utviklingen i innenlands forbruk kan bringes i samsvar med hensynet til global fordeling og det globale miljø

Dokument nr. 8:11 for 1991-92, innst. S. nr. 161 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Kjellbjørg Lunde, Paul Chaffey Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen ( vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 10.05.1993 Innst. S. nr. 161 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1993