Forslag fra stortingsrepresentant Per Aunet om å forbedre norsk spilloljebehandling

Dokument nr. 8:21 for 1991-92, innst. S. nr. 59 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Aunet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. S. nr. 59 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1992