Forslag fra stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn om å tillate pensjonering i private tjenestepensjonsordninger fra fylte 60 år

Dokument nr. 8:33 for 1991-92, innst. S. nr. 49 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen ( avvist i Stortingets møte 7. desember 1992) Innstilling avgitt 01.12.1992 Innst. S. nr. 49 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1992