Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Erik Fåne og Karl Sørmo om lov om endringer i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Dokument nr. 8:37 for 1991-92, innst. O. nr. 35 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Erik Fåne, Karl Per Sørmo Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 02.12.1992 Innst. O. nr. 35 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.1992