Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om opphevelse av vedtaket om gjennomføringen av kommunesammenslåing for kommunene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy

Dokument nr. 8:42 for 1991-92, innst. S. nr. 21 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. S. nr. 21 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1992