Omdannelse av Norsk Medisinaldepot og Medinnova ( NMD) ( EØS)

St.prp. nr. 112 for 1991-92, innst. S. nr. 19 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. S. nr. 19 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.11.1992