Forslag fra stortingsrepresentant Terje Nyberget om lov om endringer i lov av 22. mai 1902 nr. 10 om almindelig borgerlig Straffelov ( straffeloven) ( pornografi) ( §211)

Dokument nr. 8:45 for 1991-92, innst. O. nr. 58 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Terje Nyberget Saken er behandlet i justiskomiteen ( avvist i Odelstingets møte 16. februar 1993) Innstilling avgitt 02.02.1993 Innst. O. nr. 58 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 16.02.1993