Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 18. november 1991 til ECE-konvensjonen av 13. november 1979 om langtransporterte grenseoverskridande luftureiningar, som gjeld kontroll med utslepp av flyktige organiske stoff eller grensekryssande mengder av slike

St.prp. nr. 120 for 1991-92, innst. S. nr. 9 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.10.1992 Innst. S. nr. 9 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.10.1992