Statsbudsjettet 1992 - budsjettmessige endringer innenfor programkategori 13.50 Distriktsutbygging, kap. 551 - Utbygging av næringsvirksomhet i distriktene

St.prp. nr. 130 for 1991-92, innst. S. nr. 12 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 08.10.1992 Innst. S. nr. 12 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 13.10.1992