Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Heir, Tora Aasland Houg og Inger Dag Steen om endring i patentloven slik at det ikke gis anledning til patent på liv

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Eva Heir, Inger Dag, Tora Aasland Saken er behandlet i justiskomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. O. nr. 38 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1992