Skatteopplegget 1993 - Lovendringer ( skatteloven) ( foreldrefradrag) ( etterlønn) ( frynsegoder) ( gylne fallskjermer) ( skattebetalingsloven) ( folketrygdloven) ( ligningsloven) ( arveavgiftsfritakene for den kongelige familie)

Ot.prp. nr. 1, innst. O. nr. 32, besl. O. nr. 30-33 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1992 Innst. O. nr. 32 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 08.12.1992