Tilsagn om statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014

Prop. 88 S (2009-2010), Innst. 239 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 239 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget går enstemmig inn for at Kulturdepartementet gir tilsagn til Sjakk Tromsø 2014 AS om et statstilskudd på 70 millioner kroner til å arrangere sjakk-OL i 2014, dersom Tromsø tildeles arrangementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2010