Endringer i barnehageloven

Prop. 105 L (2009-2010), Innst. 273 L (2009-2010), Lovvedtak 59 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 273 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene innebærer at adgangen for private barnehager til å unnta seg fra deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven videreføres. Unntaksadgangen vil gi private barnehager en adgang til å bestemme at verdiene i den vedtatte formålsbestemmelsen ikke skal forankres i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010