Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland

Prop. 70 S (2009-2010), Innst. 171 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.03.2010 Innst. 171 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I samsvar med forslag frå regjeringa har Stortinget samtykka i at prosjektet E6 Øyer-Tretten i Oppland blir gjennomført basert på revidert kostnadsramme. Kostnadene vil auke med 250 mill. kroner som følgje av feil i berekninga av kostnadene knytt til prosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2010