Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1991. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1 (1992-93), Innst. S. nr. 174 (1992-93)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 18.05.1993 Innst. S. nr. 174 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1993