Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1992 under kap. 719, Andre utgifter, ny post 73, Tilskudd til TV-aksjonen 1992

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 22 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. S. nr. 22 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1992