Oversendelsesforslag om å endre forskriften, jf. ny vergemålslov § 49 første ledd.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet