Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer ( genteknologiloven) ( bioteknologi)

Ot.prp. nr. 8, innst. O. nr. 66, besl. O. nr. 78 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 17.02.1993 Innst. O. nr. 66 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 10.03.1993