Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Inge Myrvoll og Paul Chaffey om å forhindre inngrep i varig vernede vassdrag som reduserer de verneverdier Stortinget har lagt til grunn for sitt vernevedtak

Dokument nr. 8:105 (1995-96), Innst. S. nr. 114 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Myrvoll, Øystein Djupedal, Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.02.1997 Innst. S. nr. 114 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 25.02.1997