Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1991-92

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 87 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 16.12.1992 Innst. S. nr. 87 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.01.1993