Forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad og Anne Enger Lahnstein om tiltak for personer i gjeldskrise på grunn av byfornyelse

Dokument nr. 8:3, innst. S. nr. 77 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. S. nr. 77 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1992