Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å oppheve lov av 19. desember 1986 nr. 76 om måling av skogsvirke

Dokument nr. 8:4, innst. O. nr. 39 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i landbrukskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. O. nr. 39 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.1992