Oversendelsesforslag om klargjøring i hvilken grad mindreårige kan inngå avtaler som forplikter dem til senere betalinger.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet