Oversendelsesforslag om lovendring som gir bedre beskyttelse for barn som blir utsatt for overgrep av sine foreldre.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet