Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.10.1996 Innst. S. nr. 22 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1996