Forhåndsinnkreving av bompenger til 1. Hardangerbrua og 2. Trekantsambandet Sveio - Stord - Bømlo

St.prp. nr. 9, innst. S. nr. 64 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. S. nr. 64 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1992