Diverse endringer på statsbudsjettet for 1992 vedrørende Næringsdepartementet

St.prp. nr. 10, innst. S. nr. 80 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. S. nr. 80 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992