SAS AB- konvertibelt obligasjonslån

Prop. 89 S (2009-2010), Innst. 199 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.03.2010 Innst. 199 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sin tilslutning til et forslag fra Regjeringen om at nærings-og handelsdepartementet i generalforsamling kan stemme for at styret i SAS AB kan ta opp et konvertibelt obligasjonslån på inntil 2 mrd SEK. Stortinget har også enstemmig gitt Regjeringen fullmakt til å redusere statens eierandel i SAS AB med inn til 2 prosentpoeng i forbindelse med en eventuell framtidig konvertering av lånet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2010