Tillegg til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1992 og endring av vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale skatteøre for inntektsårene 1992 og 1993

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, Budsjett-innst. S. nr. 1. Tillegg nr. 1 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1992 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1992