Endringer på statsbudsjettet for 1992 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 13, innst. S. nr. 55 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. S. nr. 55 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1992