Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Meld. St. 9 (2009-2010), Innst. 327 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2010 Innst. 327 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en del hovedlinjer innen flyktning- og migrasjonspolitikken, herunder hvordan samarbeidet med EU kan videreutvikles på flere områder. Det er bred enighet om regjeringens hovedprioriteringer på flyktning- og migrasjonsområdet som er oppsummert i 22 punkter i stortingsmeldingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2010