Endringer på statsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 27, innst. S. nr. 52 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1992 Innst. S. nr. 52 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1992