Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Harald Ellefsen og Erna Solberg om trygghet for egen pensjonsforsikring etter skatteloven og trygghet for privat tjenestepensjonsforsikring ( EPES)

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 82 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Harald Ellefsen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen ( avvist i Stortingets møte 18. desember 1992) Innstilling avgitt 13.12.1992 Innst. S. nr. 82 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992