Endringar i sentralbanklova

Prop. 101 L (2009-2010), Innst. 233 L (2009-2010), Lovvedtak 51 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 233 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endringer i sentralbankloven som innebærer at Stortinget heretter skal fastsette godtgjørelsen til medlemmene i Norges Banks representantskap, og at representantskapet skal sende sin melding om tilsyn med Norges Bank direkte til Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.06.2010