Lov om planteforedlerrett ( UPOV - konvensjonen)

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 73 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1993 Innst. O. nr. 67 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 23.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 10.03.1993