Endringer i skattereglene for deltakere i sameie, ansvarlig selskap, kommandittselskap m.v. ( skatteloven) ( selskapsskatteloven) ( negativ saldo)

Ot.prp. nr. 17, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 54-56 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. O. nr. 48 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992