Endringer i Husbankens rente- og avdragsvilkår

St.prp. nr. 31, innst. S. nr. 46 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 24.11.1992 Innst. S. nr. 46 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.11.1992