Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning 2006-2009

Dokument 6 (2009-2010), Innst. 263 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 263 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen årsmelding for Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige. Meldingen omfatter perioden 2006-2009. Perioden har særlig vært preget av nedgang i antallet som har gjennomført sivil tjenesteplikt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2010