Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand, Reidar Johansen og Paul Chaffey om gransking av påstander om politisk overvåking i Norge

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 101 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lisbeth Holand, Paul Chaffey, Reidar Johansen Saken er behandlet i forsvarskomiteen ( I, ble avvist i Stortingets møte 25. februar 1993) ( II, Regjeringen vil iverksette en gjennomgang av Etterretningstjenesten) Innstilling avgitt 17.02.1993 Innst. S. nr. 101 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.02.1993