Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen om at Stortinget skal be Regjeringen om å omgjøre sin beslutning om å ta TV Norge av luften som reaksjon for påståtte brudd på reklamereglene for fjernsyn

Dokument nr. 8:9 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen ( Referert i Stortinget og vedtatt ikke tatt under behandling, jf. Forretningsordenens § 28 bokstav e)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet