Bevilgning til Statens Banksikringsfond

St.prp. nr. 32, innst. S. nr. 78 for 1992-93 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. S. nr. 78 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992