Lov om produksjonsavgift på elektrisk kraft

Ot.prp. nr. 21, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 58 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1992 Innst. O. nr. 51 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992