Representantforslag om alternativ turnus

Dokument 8:124 S (2009-2010), Innst. 65 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 65 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Graham, Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Elisabeth Røbekk Nørve om alternativ turnus. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2010