Omlegging av elektrisitetsavgiften

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. nr. 13. Tillegg nr. 1 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1992 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992