Direktoratet for statens skogers virksomhet i året 1991

St.meld. nr. 12, innst. S. nr. 94 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 04.02.1993 Innst. S. nr. 94 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1993