Framlegg frå stortingsrepresentant Olav Akselsen om lov om endring i lov av 13. august 1915 nr. 5 - Lov om domstolane ( domstolloven)

Dokument nr. 8:11, innst. O. nr. 54 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Olav Akselsen Saken er behandlet i justiskomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 21.01.1993 Innst. O. nr. 54 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.1993

   Behandlet i Odelstinget: 16.02.1993