Forslag oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 1996: Dokument nr. 8:104 (1995-96) - forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian og Morten Lund om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank, slik at sameiere i byfornyende boligsameier vil bli omfattet av ordningen om gjeldssanering selv om sameiet ikke tidligere har vært organisert som borettslag - oversendes Regjeringen for oppfølging.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt