FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro ( UNCED)

St.meld. nr. 13, innst. S. nr. 160 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.05.1993 Innst. S. nr. 160 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1993